x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Espanjan kieli/COMS

Yleistä

Espanjan kielessä voi suorittaa 60 opintopisteen opintokokonaisuuden: perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Se soveltuu sivuaineeksi mm. muiden kieliaineiden opiskelijoille, erityisesti ranskan kielen opiskelijoille, kääntäjille sekä yhteiskunta- ja taloustieteilijöille. Espanjan kielen perus- ja aineopinnot tuottavan toisen opetettavan aineen opinnot espanjan kielessä.

Perusopintojen tavoitteena on saavuttaa hyvä espanjan kielen suullinen ja kirjallinen taito, tutustua espanjankielisen kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehtyä pääpiirteissään Espanjan ja espanjankielisten maiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Aineopintojen tavoitteena on syventää kielitaitoa, perehdyttää espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan sekä tutustuttaa espanjan kielen rakenteeseen kielitieteellisestä näkökulmasta.

Opintojen aloittaminen

Espanjan kielen opinto-oikeutta hakeville järjestetään lähtötasokoe kerran lukuvuodessa syyslukukauden alussa vaadittavan tason toteamiseksi. Perusopintojen aloittamisen vähimmäisedellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu espanjan lukiokurssi (D[B3]-kieli) tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot ja taidot (esim. kielikeskuksen espanjan kielen alkeis- ja jatkokurssit). Uusia opiskelijoita otetaan vuosittain 15–25.

Kielitaito-opintojaksot suoritetaan järjestyksessä, ensin perusopintojen kielitaito-opintojaksot (P1P5) ja seuraavaksi aineopintojen kielitaito-opintojaksot (A1A3). Opiskelijan on aloitettava opintonsa sinä lukuvuonna, jolloin hän on saanut oppiaineen opinto-oikeuden. Opinnot katsotaan aloitetuiksi, kun opiskelijalla on oppiaineesta jokin hyväksytty opintosuoritus.

Syyslukukauden alussa opiskelijoille järjestetään tiedotustilaisuus, jossa mm. selvitetään oppiaineen käytännön järjestelyjä ja jaetaan rekisteriä varten opintosuorituslomake, johon opiskelija antaa henkilötietonsa. Muut tärkeät ohjeet ja määräykset ovat nähtävissä oppiaineen ilmoitustaululla (Pinni B 5019).

Opintojen kulku

Kaikista perusopintojen opintojaksoista ja aineopintojen kielitaito-opintojaksoista järjestetään opetusta vuosittain ja kurssien kesto vaihtelee yhdestä periodista kolmeen periodiin. Opintojaksot P6–P9 ja A4–A11 on myöskin mahdollista suorittaa kirjatenttinä tai ohjattuna itsenäisenä työkentelynä, joskin luento-opetukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Pakolliset kurssit eli kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin, minkä lisäksi jokaiseen kurssiin liittyy joko kielitaitokoe (P1P5, A1A3) tai kertauskuulustelu (P6P9, A4A11). Opintojaksot P1P5, A1A3 ovat pakollisia luento- ja harjoituskursseja.

 

Kuulustelut

 

Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä ja uusintakertauskuulustelu viimeistään seuraavan lukukauden alussa.

 

Jos opintojaksot P6P9 ja A4A11 suoritetaan kirjatentteinä, ne tentitään tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja niihin sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä. Kuulustelupäivät ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan lukukausien alussa oppiaineen ilmoitustaululla. Yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan 7 vuorokautta aikaisemmin NettiOpsussa.

Arvostelu

Opintojaksot ja opintokokonaisuus arvostellaan mainesanoin erinomainen (5), kiitettävä (4), hyvä (3) , tyydyttävä (2), välttävä (1). Jotta osasuoritus hyväksyttäisiin osaksi opintokokonaisuutta, siitä on saatava vähintään arvosana 1.

Opintokokonaisuuksien mainesana määräytyy siten, että kunkin opintojakson arvosana painottuu opintopisteiden lukumäärän mukaan. Opintokokonaisuuden mainesanaan hyvä vaaditaan kuitenkin kielioppi- ja käännöskursseista vähintään arvosana 3.

Osasuoritusten vanheneminen

Kielitaito-opintojaksot P1–P5 ja A1–A3 ovat voimassa kolme (3) kalenterivuotta suorituspäivästä lukien, jos kyseisestä opintokokonaisuudesta ei ole loppumerkintää. Muut osasuoritukset eivät vanhene. Loppumerkinnän kunkin opintokokonaisuuden suorittamisesta antaa lehtori, kun kaikki siihen kuuluvat opintojaksot on suoritettu.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos