x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja

Sosiaalityö,sosiaalipedagogiikan linja

 

Sosiaalipedagogiikan opiskelu antaa teoria- ja toimintaperustan, jota tarvitaan nuorisotyön ja sosiaalityön ohjaus-, organisointi- ja johtotehtävissä sekä tämän alan tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Sosiaalipedagogiikan linjan opetuksen tavoitteena on:

- auttaa opiskelijaa tarkastelemaan yksilön ja yhteiskunnan suhteita eri perspektiiveistä. Se perehdyttää opiskelijaa kasvatuksen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä keinoihin auttaa ihmistä toimimaan tietoisesti elinolojensa ja – ehtojensa parantamiseksi.

- antaa opiskelijalle valmius toimia ammattitaitoisen nuorisotyöntekijänä ja sosiaalityöntekijänä sekä tieteellisenä asiantuntijana erityisesti nuorisotyön toiminta-alueen hallinto-, tutkimus-, organisointi ja ohjaustehtävissä.

Tutkinnon rakenne

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op

Yhteiset opinnot 23 op

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Pääaine, aineopinnot 70 op

johon sisältyy tutkielma ja kypsyysnäyte

Sivuaineet ja muut opinnot 70 op

josta nuorisotyön opinnot 35 op ja

yhtä oppiainetta vähintään 35 op

tai

josta nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot 60 op

Yhteensä 180 op

 

Yhteiskuntatieteen maisterin tutkinto

Pääaine, syventävät opinnot 120 op,

johon sisältyy pro gradu –tutkielma 40 op

Yhteensä 120 op

 

 

Kandidaatin tutkinnon sosiaalipedagogiikan opinnot

Aineopinnot (70 op)

Perusopinnot (25 op) soveltuvin osin samat kuin sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuuden perusopinnot

Muut aineopinnot

A1 Sosiaalipedagoginen keskustelu II (11 op)

Suoritetaan sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuuden jaksot SOPEA1 Sosiaalipedagogiikan työpaja (5 op) ja SOPEA2 Vapautuksen pedagogiikan 2 jaksoa (yht. 6 op)  

A2 Sosiaalioikeus

Suoritetaan sosiaalityön jakso STYÖA1A (5 op)

A3 Tutkimusmenetelmäopinnot

Suoritetaan sosiaalityön opintojaksosta STYÖA4  (10 op)

A4 Sosiaalipedagogiikan vaihtoehtoiset opinnot (9 op)

Opiskelija valitsee opintojaksoja sosiaalipedagogiikan opintokokonaisuuden vaihtoehtoisista opinnoista 9 opintopisteen laajuisesti.

A5 Kandidaatin tutkielma ja sitä tukevat opinnot (10 op)

 

Maisterin tutkinto

Sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan linjan maisterin tutkinto suoritetaan sosiaalityön pääaineen mukaisestiYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö