x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Aate- ja oppihistoria

Aate- ja oppihistorian perusopinnot 25 op

Aate- ja oppihistoria määritellään vaativasti ajattelun maailmanhistoriaksi. Tämän humanioraan eli ihmistieteisiin kuuluvan kaksoisoppiaineen juuret lähtevät filosofiasta sekä kielen ja kirjallisuuden tutkimuksesta eli filologiasta ('rakkaudesta logokseen'). Jokainen tieteen- tai opinala on yhä uudelleen kirjoittanut oman oppihistoriansa. Ja (yleinen) aate- ja oppihistoria on siitäkin syystä osoittautunut suosituksi sivuaineeksi yli tieteenala- ja jopa yksikkörajojen. Aate- ja oppihistoriassa perehdytään eri tieteiden ja opillisten käsitysten, oikeiden tai väärien, historiaan osana sitä yleistä kulttuurihistoriaa, johon myös tekniikan historia kuuluu. Aatteita ja opillisia käsityksiä pidetään historiallisina voimina; ne kertovat ihmisen ja maailman aina ongelmallisesta ja ajankohtaisesta suhteesta.

Opinnot voi suorittaa osallistumalla luento- ja harjoituskursseille, suorittamalla kirjatenttejä sekä laatimalla esseitä opettajan kanssa erikseen sovittavista aiheista. Ulkomailla suoritettuja opintoja sekä verkko-opetusta voi erikseen sovittaessa ja tapauskohtaisesti ehkä sisällyttää aate- ja oppihistorian opintoihin.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö