x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus 60 op

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuus on laaja-alainen eri tieteenaloja edustava sivuaineopintokokonaisuus, joka paneutuu sekä nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikkaan että nuorisotutkimukseen.

Opintokokonaisuuden yhtenä sisältöalueena on pohtia nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tehtävää ja merkitystä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä ja nuoren sosiaalisessa vahvistamisessa sekä nuorten kasvu- ja elinolojen parantamisessa. Toisena sisältöalueena on paneutua nuorisotutkimukseen monitieteisenä oppialana, sen tehtävään ja merkitykseen nuoruuden ilmiöiden tarkastelussa sekä sen rooliin nuorisotyön teoreettisena viitekehyksenä.

Opintokokonaisuuden ominaispiirteenä on teorian ja käytännön välinen vuoropuhelu, joka toteutuu mm. perusopintoihin sisältyvän työharjoittelun ja osallistavien opiskelumenetelmien avulla.

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintokokonaisuuden sivuaineenaan suorittaneilla on hyvät edellytykset toimia nuorisotyön ja -tutkimuksen eri tehtäväalueilla ohjaus-, organisointi- ja kehittämistehtävissä sekä erityisesti tutkimus- ja asiantuntijatehtävissä oman pääaineen tai koulutusohjelman mukaan painottuen.

Perusopinnot 25 op

P1 Nuorisotyön perusteet 6 op

P2 Nuorisotutkimuksen perusteet 5 op

P3 Erityisnuorisotyö 4 op tai Nuorisokasvatus 4 op

P4 Ryhmän ohjauksen  perusteet 4 op

P5 Nuorisotyön harjoittelu 6 op/ 3 kk

tai Nuorisotyön teemaseminaari 6 op

Aineopinnot 35 op

Kaikille yhteiset opinnot 22 op

Seuraavista kolmesta opintojaksosta yhteensä vähintään 6 opintopisteen laajuiset opinnot:

NTYOA1 Joko Erityisnuorisotyö tai Nuorisokasvatus 4 op (jota ei ole suoritettu kohdassa P3)

NTYOA2 Nuorisotyön teemaseminaari 6 op

NTYOA3  Elämänkulku erityiskasvatuksessa (ERIP5) 2 op

Lisäksi:

NTYOA4 Nuorisotutkimuksen ja nuorisotyön teoria 5 op

NTYOA5 Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen tai Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

NTYOA6 Nuorisotutkimuksen seminaari 6 op

 

Vapaasti valittavat opinnot: 13 opintopisteen laajuiset opinnot

seuraavista vaihtoehdoista

A7  Nuorisotyön teemoja

1 Hallintotieteen perusteet (5 op)

2 Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen (5 op) 

3 Erityispedagogiikan peruskurssi (5 op)

4 Marginaalisuus ja yhteisölliset voimavarat (5 op)

5 Työ- ja organisaatiopsykologia (5 op)

6 Sosiaalipedagogiikan kirjallisuus (3 op)

7 Käyttäytymisen haasteet (5 op)

8 Nuorisotyön teemaseminaari (6 op)

A8 Nuorisotutkimuksen teemoja

1 Nuorisotutkimuksen uusia suuntauksia (5op) (YUNET-yliopistoverkosto)

2 Nuorisokulttuurit (5 op)

3 Nuoruus ja nuoret kirjallisuudessa (3 op)

4 Minuus, elämänkulku ja sosiaalinen konteksti (6 op)

A9 Nuorisopolitiikan teemoja

1 Nuoret ja kansalaisuus (3 op)

2 Lapset ja lastensuojelu (5 op)

3 Nuoret lainrikkojat (5 op)

4 Päihteiden käyttö seurauksineen (5 op)

A 10 Mediakasvatus

1 Johdatus mediakasvatukseen (5 op)

2 Medialukutaito ja uudet lukutaidot (5 op)

3 Mediakasvatustyöpaja (5 op)

4 Kansalaisuus, kuluttajuus ja media (5 op)

5 Kerronta ja lajityypit (5 op)

6 Yleisöt ja vastaanotto (5 op)

A11 Nuorisopsykologia

1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I (5 op)

2 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)

3 Terveyden ja mielenterveyden psykologia I (5 op)


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö