x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Naistutkimus

Naistutkimuksen opinnoissa opiskelija perehtyy sukupuolen tutkimukseen ja feministiseen teoriaan. Opiskelija saa välineitä analysoida, mitä sukupuoli ja seksuaalisuus merkitsevät yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja yksilöiden identiteetin kannalta, ja miten ne lomittuvat muihin yhteiskunnallisiin eroihin kuten luokka-asemaan, ikään ja etnisyyteen. Opintojen edetessä opiskelija harjaantuu tunnistamaan, miten sukupuolelle ja seksuaalisuudelle annetut merkitykset muovaavat tutkimuksenteon tapoja ja tieteellistä tietoa.

Naistutkimuksen opiskelu luo perusvalmiudet toimia tutkijana sekä sijoittua vaativiin asiantuntijatehtäviin. Naistutkimuksen tarjoamalla asiantuntemuksella on enenevässä määrin käyttöä esimerkiksi opetuksessa, asioiden valmistelun ja päätöksenteon tukena julkisessa hallinnossa, kansalaisjärjestöissä ja liike-elämässä. Naistutkimuksen laaja-alaisuus ja monitieteinen pohja luovat opiskelijalle hyvät mahdollisuudet erikoistua oman kiinnostuksensa mukaan.

Naistutkimuksen opintojen läpi kulkee kolme juonnetta. Juonteet ovat sukupuolen tekemisen ja esittämisen analyysi, feministinen tietäminen sekä feministinen aate- ja teoriahistoria. Sukupuolen tekemisen ja esittämisen opiskelu antaa käsityksen siitä, miten ihmiset tuottavat aktiivisesti sukupuolta jokapäiväisessä toiminnassaan. Feministinen tietäminen johdattaa opiskelijan pohtimaan tutkimuksellisia ja menetelmällisiä valintoja. Feministinen aate- ja teoriahistoria antaa edellytykset tuntea naistutkimuksen aatevirtaukset.

Naistutkimuksen opinnot koostuvat perusopinnoista, aineopinnoista ja syventävistä / maisteriohjelman opinnoista. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus pyrkiä kaksivuotiseen naistutkimuksen maisteriohjelmaan josta valmistuu yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Maisteriohjelman haku on joka toinen vuosi. Tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Naistutkimuksessa voi myös väitellä yhteiskuntatieteiden tai filosofian tohtoriksi. Katso maisteriohjelmasta lisätietoa:

http://www.uta.fi/opiskelijaksi/oppiaineet/naist.html

Naistutkimus kandidaatin tutkinnon sivuaineena

Naistutkimusta voi opiskella vapaasti sivuaineena. Naistutkimusta kandidaatin tutkinnon sivuaineena 35 op opiskeleville suositellaan perusopinnot (25 op) sekä A1 Naistutkimuksen teoreettiset nykykeskustelut 5 op tai A4 Feministisen tietämisen tavat 5 op ja 6 op vapaasti valittuja opintoja aineopinnoista.

Lisätietoja oppiaineen kotisivuilta.

 

 

 

 

 


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö