x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Museologian opintokokonaisuus

Museologian perusopinnot (25 op)

Museologia tutkii perinteen säilyttämistä. Museologiassa ei tarkastella vain museoita vaan katsotaan laajemmin, miten ihminen hahmottaa ajallista ja alueellista ympäristöään identiteettinsä osana. Mielenkiinnon kohteena ovat ne kulttuuriset prosessit, joiden avulla jotain on haluttu tai halutaan säilyttää. Museot ovat keskeinen osa julkista historiaa, kansalaisten historiakuvan määrittäjä.

Museologia on teoriaa ja käytäntöä kulttuuriperinnön säilyttämisestä, tutkimisesta sekä kommunikaatiosta. Museotyön arkea lähellä oleva tutkimus pohtii museotyön menetelmiä. Teoreettinen museologia kytkeytyy humanistisiin tieteisiin, kuten historiaan, kulttuurien- ja taiteentutkimukseen sekä yhteiskunta-, kasvatus- ja informaatiotieteisiin.

Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskentelyyn museoissa ja muissa kulttuuria tuottavissa tai säilyttävissä organisaatioissa. Nykyajan museoissa edellytetään monialaista osaamista, sillä perinteisen tallennus- ja näyttelytehtäviensä lisäksi museot vastaavat myös tulevaisuuden kulttuurityön haasteisiin. Yhä useammin museo on paikka, voimavara ja väline, joka auttaa hallitsemaan menneisyyttä ja ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän päivän museotyön arkea ovat mm. yleisönpalvelun ja vuorovaikutuksen uudet muodot, museotoiminnan tuottavuuden parantaminen sekä tallennuksen ja dokumentoinnin rationalisointi.

Vuoden 2006 alussa voimaan astuneen museoasetuksen mukaan uusiin museovirkoihin edellytetään museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta. Museologian opinnot antavat tarvittavat valmiudet työskennellä erityyppisissä museoissa sekä näkökulmia museotyön kehittämiseen. Opinnot antavat valmiuksia toimia myös kulttuuritapahtumien tuottajana. Harjoittelujakson avulla opiskelija saa alan työkokemusta ja työelämän yhteyksiä.

Opetus järjestetään joka toinen tai kolmas vuosi. Erillinen haku on opetusta edeltävänä lukukautena keväällä tai syksyllä. Hausta ilmoitetaan historiatieteen oppiaineen ilmoitustauluilla ja kotisivuilla.

Opintokokonaisuudesta vastaa ja sitä ohjaa historiatieteen oppiaine. Opetuksesta vastaavat historiatieteen oppiaine ja oppiaineen yhteistyökumppanit.


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö