x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Latinan kieli ja antiikin traditio

Latinan kieli ja antiikin traditio

Latinan merkitys eurooppalaisen kulttuuriperinnön välittäjänä ja aktiivisena muokkaajana on keskeinen. Opintojen sisältönä ovat latinankielinen kirjallisuus ja kulttuuri sekä niiden kreikkalainen tausta. Tarkoituksena on luoda pohjaa antiikin ja keskiajan ja muiden aikakausien ymmärtämiselle sekä valottaa antiikin maailmaa myöhempien kulttuurimuotojen olennaisena lähtökohtana. Antiikin latinan ohella huomio kiinnitetään keski- ja uuden ajan joissakin olennaisissa suhteissa toisenlaiseen latinaan. Ennen latinan perusopintoja opiskelijalla tulee olla suoritettuna latinan alkeiskurssi.

Latinan kielen ja antiikin tradition opintoja suositellaan etenkin niille, jotka tulkitsevat latinankielisiä lähteitä opinnoissaan ja sittemmin tutkimuksissaan, tarvitsevat latinan tuntemusta kieliopinnoissaan ja tahtovat latinan avulla syventyä länsimaisen kulttuurin arvoihin ja perinnön eri muotoihin.

Antiikin ja keskiajan latinankielisten tekstien tulkinta edellyttää peruskieliopin (muoto- ja lauseopin) hallintaa eli hyvällä menestyksellä suoritettua latinan alkeiskurssia sekä jatkokursseja (I ja II). Kirjatenttien lisäksi opintoja voi suorittaa kirjoittamalla sopimuksen mukaan esseitä tai referaatteja sekä harjoittamalla latinankielisen tekstin tulkintaa (interpretaatiota) omatoimisesti. Kun valitaan tekstejä suoritettaviksi, on opintojen etenemisen varmistamiseksi välttämätöntä neuvotella henkilökohtaisesti latinan kielen ja antiikin tradition lehtorin kanssa (Pinni B2061).


Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö