x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntatekniikka oppiaineena tarkastelee fyysisen ympäristön ja yhdyskuntien rakenteen sekä yhdyskuntien teknisten järjestelmien ja palveluiden suunnittelua, rakentamista, kehittämistä ja ylläpitoa sekä näihin liittyvää tutkimusta ja teorioita. Yhdyskuntatekniikka on toimialue, jossa politiikka, päätöksenteko, hallinto ja talous konkretisoituvat ns. yhdyskuntapolitiikkana ja -strategioina, suunnitelmina ja toteutuksen kautta ympäristön muutoksina ja ympäristövaikutuksina. Oppiaineessa on keskeistä näiden kytkentöjen tarkastelu paikallistasolla samalla kun luodaan käsitys toimialueen tehtävien sisällöistä, tavoitteista ja organisoitumisesta yhteiskunnassa yleisemminkin.

Yhdskuntatekniikan opetus valmentaa osallistumiseen yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntarakentamisen ja yhdyskuntien ympäristön kehittämisen sekä teknisten palveluiden tuottamisen ja ylläpidon tehtäviin sekä tehtävien organisointiin ja johtamiseen erityisesti kuntien toimintaan liittyen. Yhdyskuntatekniikan opinnot antavat myös valmiuksia fyysiseen ympäristöön ja yhdyskuntien rakentamiseen ja kehittämiseen liittyvän tiedon ja tutkimuksen hyväksikäyttämiseen muiden oppiaineiden opintojen ja tutkimuksen yhteydessä. Yhdyskuntatekniikan opinnot on pääosin integroitu kunnallisalan koulutusohjelman yhteisiin perusopintoihin ja kunnallispolitiikan suorituksiksi. Ne voivat olla korvaavina tai vaihtoehtoisina suorituksina myös kunnallisalan muiden pääoppiaineiden (kunnallisoikeus ja kunnallistalous) opintokokonaisuuksissa.

Yhdyskuntatekniikan opintoja voi suorittaa myös sivuainekokonaisuutena, joka sopii pääainetta täydentäviksi opinnoiksi monella eri alalla, erityisesti kunnallisalalla, aluetieteessä, ympäristöpolitiikassa ja hallintotieteessä, mutta myös esimerkiksi tiedotusopin, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opiskelun yhteydessä.

 Yhdyskuntatekniikan opintojaksot ja suoritukset on suunnattu pääosin kunnallisalan aineopintojen rinnalle, mutta eri kurssit sopivat täydentämään myös muita opintoja ja tutkimusorientaatiota. Valittavissa on sisällöiltään ja suoritustavoiltaan erilaisia jaksoja ja suorituksia (luentokurssit, kirjallisuussuoritukset, omakohtaisiin töihin perustuvat suoritukset), joista voi koota haluamansa laajuisen kokonaisuuden.


Johtamiskorkeakoulu