x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vero-oikeus

Vero-oikeus on oikeudenala, jonka asiantuntemusta tarvitaan erityisesti yrityksissä mutta myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Vero-oikeus kytkeytyy kiinteästi taloudellisiin ilmiöihin ja sillä on läheiset liittymäkohdat taloustieteisiin kuten laskentatoimeen ja kansantaloustieteeseen sekä yritysjuridiikkaan. Tämän vuoksi vero-oikeus soveltuu hyvin sellaisille opiskelijoille, jotka haluavat opinnoissaan yhdistää sekä juridiikan että taloustieteiden opintoja.

Vero-oikeus pääaineena suoritetut kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot soveltuvat hyvin yrityssektorin erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, jotka vaativat verotuksen tuntemuksen ohella myös muita oikeudellisia ja yrityksen laskentatoimeen liittyviä valmiuksia. Tutkinnot vastaavat hyvin myös verohallinnon asiantuntijatehtäviin aikovien tarpeita.

Opetuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva vero-oikeudesta osana Suomen oikeusjärjestelmää. Vero-oikeuden osa-alueita ovat välitön verotus (mm. tuloverotus, yritysverotus, perintö- ja lahjaverotus) sekä välillinen verotus (mm. arvonlisäverotus). Vero-oikeuteen liittyvät kansainväliset kysymykset ovat entistä keskeisemmässä asemassa yritysten kansainvälistyessä ja työvoiman liikkuvuuden lisääntyessä. Myös verotusmenettelyyn ja oikeusturvaan liittyvät kysymykset ovat vero-oikeudessa tärkeitä.

Opiskelija saa syvälliset tiedot keskeisimmistä vero-oikeuden osa-alueista ja valmiudet toimia erilaisissa verotuksen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Opetuksessa pääpaino on välittömässä verotuksessa, erityisesti yritysverotuksessa. Opetuksessa käsitellään myös verosuunnittelua samoin kuin yritysten ja palkansaajien verotukseen liittyviä kansainvälisen vero-oikeuden kysymyksiä. Näiden lisäksi esille tulevat myös eurooppalainen vero-oikeus ja verotuksen oikeusturvakysymykset. Välillisestä verotuksesta esillä on etenkin arvonlisäverotus. Asioita tarkastellaan paitsi teoreettisesta näkökulmasta myös käytännön lähtökohdista, minkä vuoksi tutkinnon suorittaneilla on hyvät valmiudet työelämän palvelukseen. Opetusmuotoina käytetään mm. luentoja, seminaareja ja erilaisia käytännön harjoituksia.

Vero-oikeuden opinnot jakautuvat kandidaatin tutkinnon perus- ja aineopintoihin sekä maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin. Perus- ja aineopinnoissa annetaan valmiudet soveltaa oikeussäännöksiä konkreettisessa ratkaisutilanteessa ja hoitaa itsenäisesti verotuksen asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä. Opiskeluun kuuluu palkallinen työharjoittelu verotoimistossa. Yleensä se suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeisenä kesänä yliopiston järjestämässä harjoittelupaikassa. Syventävissä opinnoissa tutustutaan vero-oikeudellisiin erityiskysymyksiin sekä laajennetaan tietoja kotimaisesta ja ulkomaisesta vero-oikeudesta sekä verotukseen liittyvistä kansainvälisistä kysymyksistä. Samalla opiskelija saa valmiudet itsenäiseen, tieteelliseen tutkimustyöhön.

Vero-oikeus pääaineena suoritettaviin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin kuuluu vahvana sivuaineena yrityksen laskentatoimi. Muita sivuaineopintoja suoritetaan mm. muissa kauppatieteissä ja yritysjuridiikassa. Lisäksi opiskelija voi vapaasti valita sivuaineopintoja muusta yliopiston opetustarjonnasta.

Monipuolisten valmiuksiensa vuoksi vero-oikeuden pääaineopiskelijat ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen erinomaisesti koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.


Johtamiskorkeakoulu