x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Yrityksen taloustiede, markkinointi: Tutkintojen ja opetuksen rakenne (pdf 13 kB.)

Markkinointi on avainasemassa sekä yritysten toiminnassa että liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden luomiseen, säilyttämiseen, kehittämiseen sekä lopettamiseen liittyviä prosesseja. Markkinoinnin tavoitteena on luoda molempia osapuolia hyödyttävä, mahdollisimman pitkäaikainen liikesuhde, jonka hoitamisessa voidaan soveltaa erilaisia markkinoinnin kilpailukeinoja.

Markkinoinnin opetuksen ammatillisena tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoja ja valmiuksia yritysten ja muiden organisaatioiden markkinoinnin suunnitteluun, johtamiseen ja tutkimiseen. Markkinoinnin opetuksen tieteellisenä tavoitteena on antaa teoreettisia ja menetelmällisiä valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön ja mahdollistaa näiden valmiuksien hyödyntäminen jatko-opinnoissa. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija pystyy hankkimaan tietoa markkinoista, tekemään suunnitelmia tätä tietoa hyväksi käyttäen ja johtamaan näiden suunnitelmien toteuttamista. Liiketaloustieteellisistä oppiaineista markkinointi tuottaa erityisesti asiakas- ja markkina-, kilpailukeino- sekä verkosto- ja suhdeosaamista erityisesti palveluliiketoiminnassa.

Markkinointi pääaineena on mahdollista suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 180 op ja kauppatieteiden maisterin tutkinto 120 op. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto koostuu pääaineen perus- ja aineopinnoista sekä kauppatieteiden yhteisistä opinnoista, metodiopinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Yhdestä sivuaineesta on suoritettava vähintään 25 opintopisteen opinnot. Kandidaatin tutkintoon voi sisällyttää myös 5 opintopistettä harjoittelua. Kauppatieteiden maisterin tutkinto koostuu pääaineen syventävistä opinnoista, metodiopinnnoista, syventävistä kieliopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Sekä kauppatieteiden kandidaatin että kauppatieteiden maisterin tutkinnot antavat mahdollisuuden työskennellä moninaisissa tehtävissä. Markkinointia pääaineenaan opiskelleet toimivat palvelualoilla, teollisuudessa tai julkisen sektorin palveluksessa. Heidän toimenkuvansa liittyvät erilaisiin markkinoinnin suunnittelu-, johto-, tutkimus- tai opetustehtäviin. Markkinointiekonomit sijoittuvat yleensä ylimpään tai keskijohtoon. Suuri osa valmistuneista päätyy kansainvälisiin tehtäviin.

Opiskelijalla on valittavanaan kauppatieteiden lisäksi suuri määrä yliopiston tarjoamia muita sivuaineita, joista suositeltavia ovat esimerkiksi tiedotusoppi, sosiologia, psykologia ja sosiaalipsykologia. Sivuaineiden valintaan vaikuttavat oleellisesti opiskelijan oma kiinnostus ja se, millaisiin tehtäviin opiskelija haluaa valmistuttuaan sijoittua. Useat markkinoinnin opiskelijat viettävät lukukauden tai lukuvuoden ulkomaisissa vaihtoyliopistoissa.


Johtamiskorkeakoulu