x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkintorakenne (pdf 35 kB.)

Tampereen yliopiston kauppatieteellisten oppiaineiden keskeisimmäksi painopistealueeksi on täsmennetty palveluliiketoimintaosaaminen yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota päätöksenteon tueksi. Laskentatoimi jaetaan kahteen opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta ja johdon laskentatoimi. Lisäksi laskentatoimeen sisältyy talousjohdon asiantuntijuuden edellyttämä määrä yritysrahoitusta. Opinnoissa perehdytään laskentatoimen eri osa-alueisiin, kuten kirjanpitoon, tilinpäätös- ja verosuunnitteluun, tilinpäätösanalyysiin, kustannus- ja kannattavuuslaskentaan, investointilaskelmiin, budjetointiin, rahoituspäätöksiin ja tilintarkastukseen. Sekä aineopintoihin että syventäviin opintoihin kuuluu lisäksi opiskelijan oma tutkimusprojekti. Edelleen laskentatoimen opintojen tavoitteena on luoda teoreettiset ja tutkimusmetodologiset valmiudet jatko-opintoja ja itsenäistä tutkimustyötä varten.

 Uudessa 1.8.2005 voimaan astuneessa tutkintorakenteessa kandidaatin tutkinto suoritetaan ennen maisterin tutkintoa. Jo kandidaatintutkinto- vaiheessa opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan joko rahoituksen laskentatoimen puolelle tavoitteenaan esimerkiksi kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastustehtävät tai johdon laskentatoimeen tähtäimenään taloushallinnon controller -tehtävät. Maisteritutkinnon laskentatoimi pääaineena Tampereen yliopistossa voi suorittaa erikoistumalla tilintarkastuksen ja arvioinnin tai talousjohdon tehtäviin tai valitsemalla laskentatoimen opetustarjonnasta itselleen sopivan syventävien opintojen kokonaisuuden.

 Tutkintovaatimuksissa vapaasti valittavien opintojen määrä on suhteellisen suuri, joten sivuaine- ja vapaasti valittavien opintojen avulla opiskelija voi profiloida tutkintonsa haluamallaan tavalla. Laskentatoimen opiskelija voi valita sivuaineekseen esimerkiksi taloustieteisiin painottuvia oppiaineita, jolloin hän valitsee kansantaloustieteen, kunnallistalouden tai finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen opintojaksoja. Erityisesti tilintarkastuksen ja arvioinnin tehtäviin erikoistuvalle soveltuvia sivuaineita ovat muun muassa vero-oikeus ja yritysjuridiikka. Talousjohdon tehtäviin erikoistuvalle opiskelijalle suositellaan sivuaineiksi liiketaloustieteitä; markkinointia, yrityksen hallintoa, tietojärjestelmätiedettä ja teollisuustaloutta.

Opiskelijan suositellaan tutustuvan laajasti johtamiskorkeakoulun opetustarjonnan lisäksi myös Tampereen yliopiston muiden yksiköiden tarjoamiin vaihtoehtoihin.  


Johtamiskorkeakoulu