x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunnallisoikeus

Kuntien ja kuntayhtymien rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on merkittävä. Ne vastaavat kahdesta kolmasosasta julkista palvelutuotantoa. Kuntalain mukaisesti ne vastaavat asukkaidensa hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä alueellaan. Ne toimivat alueidensa kehittämisen keskeisinä toimijoina yhteistyössä valtion viranomaisten, muiden kuntien sekä yksityisten toimijoiden ja asukkaidensa kanssa. Entistä enemmän toimintamuodot ovat saaneet uusia organisoitumistapoja. Kunnalliseen toimintaan vaikuttavat myös aiempaa vahvemmin Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston taholta tulevat tekijät.

Kuntien toimintamuotojen muuttuessakin on oikeudellisilla tekijöillä keskeinen merkitys. Kunnallinen itsehallinto ei merkitse vapautta hallinnon lainalaisuusvaatimuksesta. Toimintaa määrittävän oikeudellisen kokonaisuuden hallitseminen muodostuu kuitenkin entistä vaikeammaksi, kun mukaan tulee julkisoikeudellisen ja yksityisoikeudellisen kansallisen lainsäädännön lisäksi ylikansallista ainesta. Myös hallinnolle asetettu vaatimus ihmis- ja perusoikeusmyönteisestä tulkinnasta ja toiminnasta, samoin kuin hyvän hallinnon ja eettisten periaatteiden huomioonottamisen vaatimus korostuvat kuntien toiminnassa.

Kunnallisen itsehallinnon erityispiirteistä johtuen on kuntia koskevasti merkittäviä eroja verrattuna esimerkiksi valtionhallintoa ja sen orgaaneja koskeviin säännöksiin. Silti myös valtion toimintatapojen yleispiirteinen tunteminen on tarpeellista, koska monilla alueilla yhteistoiminnalla valtion ja kuntien viranomaisten kesken on merkittävä asema (perusoikeuksien toteuttaminen, aluekehitysvastuu).

Kunnallisoikeudellisen aineksen tuntemus on keskeinen edellytys kunnan johto- ja esimiestehtävissä toimijoille, niin varsinaisessa kuntaorganisaatiossa kuin palvelutoiminnan uudenlaisissa organisaatiomuodoissa (kunnallisissa yhtiöissä, seudullisessa yhteistyössä, maakuntatasoisissa organisaatioissa). Tällaista tietoa edellytetään myös niiden erilaisilta asiantuntijatehtävissä toimijoilta.


Johtamiskorkeakoulu