x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Liite (pdf 185 kB.)

Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi (FILA) kouluttaa talousosaajia, tutkijoita ja kehittäjiä julkisen sektorin asiantuntija- ja johtamistehtäviin. Tälle koulutukselle ja osaamiselle on kasvavaa kysyntää sekä kotimaisilla että kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Finanssihallinnosta valmistuneet maisterit työllistyvät hyvin ja monet heistä siirtyvät pian valmistumisensa jälkeen johtamistehtäviin. Maisterit sijoittuvat haasteellisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin valtion, kuntien ja yritysten yksiköihin sekä kotimaassa että Euroopan unionin alueella.

Oppiaineen keskeinen sisältö koostuu julkisen sektorin talousjohtamisen, suunnittelun, toimeenpanon, arvioinnin ja tarkastuksen koulutuksesta. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi taloushallinnossa, rahoituksen ja laskentatoimen tehtävissä, tarkastuksessa ja arvioinnissa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Finanssihallinnon opetukseen sisältyy valtion ja kuntien hallinto, liiketoiminta sekä määrätyt yritystoiminnan alat ja järjestöt. Näitä kaikkia tarkastellaan muuttuvissa toimintaympäristöissä, joita leimaavat teknologinen edistys, kilpailu, menestysstrategioiden tarve, virkavaltaisen hallinnon torjunta sekä kansainvälisyys. Opetuksessa huomioidaan myös organisaatiotyyppejä, joita syntyy yrityssektorin ja julkisen sektorin väliin.

Finanssihallinnon opinnoilla voi hankkia itselleen hyvän perehtyneisyyden esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • miten julkisen sektorin talous toimii ja miten sitä ohjataan Suomessa
  • miten Euroopan unionin finanssihallinto on organisoitu, kuinka se toimii ja miten sen toimintaa arvioidaan
  • miten laskentatointa ja arviointia sovelletaan julkista sektoria kehitettäessä
  • miten talousanalyysia sovelletaan organisaatioiden konkreettisiin ongelmiin
  • miten julkisen sektorin taloutta ja toimintaa ohjataan, tarkastetaan ja kehitetään.

Tieteenalapohjaltaan finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi edustaa talous-, yhteiskunta- ja valtiotieteitä. Oppiaine on ainutlaatuinen, sillä sitä opetetaan vain Tampereen yliopistossa. Kuitenkin yliopistossa opetettavilla yrityksen laskentatoimen, kunnallistalouden ja myös terveystaloustieteen oppiaineilla on tiettyjä samoja piirteitä kuin finanssihallinnolla. Pääaineopiskelijoita valitaan vuosittain vain parikymmentä, joten perusopintojen jälkeen opetus tapahtuu pienryhmissä.

Lisätietoja: http://www.uta.fi/laitokset/talti


Johtamiskorkeakoulu