x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemia

Kemia

Chemistry

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa sivuaineeksi joko kemian perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY).

Kemian opetus tapahtuu kokonaisuudessaan TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Toistaiseksi opiskelijoiden lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta ns. vierailevaksi opiskelijaksi (JOO-opinnot) haetaan keskitetysti Tampereen yliopiston kautta. Hakuajasta ja hakumenettelystä on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu. Kemian opiskeluoikeutta voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin kemian opinnot voi aloittaa seuraavana syksynä.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) koodinumeroilla varustetuista opintojaksoista ovat yksityiskohtaiset tiedot TTY:n opinto-oppaassa.

Kemian perusopinnot 25 op

KEM-1410 Laaja kemia 1, 4 op

KEM-1420 Laaja kemia 2, 4 op

KEM-1430 Laaja kemia 3, 4 op

KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op

KEM-2050 Kemian perustyöt, 6 op

KEM-2100 Orgaaninen kemia, 5 op

Kemian aineopinnot väh. 35 op

Opintokokonaisuuksien Kemian perusopinnot ja kemian aineopinnot yhteislaajuus on vähintään 60 op.

Perusopintojen lisäksi:

KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op

KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op

KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op

KEM-3100 Polymeerikemia, 5 op

KEM-3150 Polymeerikemian työt, 5 op

KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op

Lisäksi valitaan vähintään 5 op seuraavista opintojaksoista:

KEM-4150 Ympäristökemia, 3 op

KEM-4200 Metallien kemia, 3 op

KEM-4250 IR-spektroskopia, 2 op

KEM-4400 NMR-spektroskopia, 2 op

KEM-5050 Spektroskopia, 6 op

KEM-5100 Valokemia, 5 op

KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op

BIO-1200 Biokemia I, 3 op

Kemian opinnoista vastaavana opettajana toimii TTY:n kemian professori Helge Lemmetyinen (puh. 3115 2565, sähköp. Helge.Lemmetyinen@tut.fi).

Informaatiotieteiden yksikkö