x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Aineenopettajan koulutus

Aineenopettajan koulutuksessa pääaine on kasvatustiede. Opintojen aluksi suoritetaan kandidaatin tutkinto, jonka tavoitteellinen suoritusaika on kolme vuotta. Kandidaatin tutkinnon pakollisen sivuaineen muodostavat perusasteen opettajalta vaadittavat matematiikan opinnot. Kelpoisuussäädösten mukainen perusopetuksen matematiikan aineenopettajan pätevyys saavutetaan vasta suorittamalla lisäksi maisterin tutkinto, jonka tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Sopivilla sivuainevalinnoilla nämä tutkinnot yhdessä tuottavat myös luokanopettajan tai lukion aineenopettajan kelpoisuuden.

Aineenopettajan koulutuksella pyritään vastaamaan yhdentyvän perusasteen opetukseen erikoistuvien opettajien koulutustarpeeseen. Yhtenäisen perusopetuksen laajeneminen kunnissa on luonut tarpeen kouluttaa aineenopettajia, joilla on oman aineensa opettamisen ja oppimisen asiantuntemusta sekä vahva kasvatustyön ja koulun kehittämisen tuntemus.


Kasvatustieteiden yksikkö