Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, HM

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 40 op

Valinnaisiksi opinnoiksi suositellaan HT- ja JHT-suuntauksiin vaadittavia opintojaksoja, mutta ne voivat olla myös muita opiskelijan kiinnostuksen ja suuntautumisen mukaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, HM

Pakolliset opinnot 85 op
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
Menetelmäopinnot 5 op
Opiskelija suorittaa suuntautumisalansa mukaan joko HALJUS21 tai HALJTS07 -menetelmäjakson.
Vaihtoehtoiset opintojaksot 20 op
Seuraavista suoritettava vähintään 20 op.
Johtamiskorkeakoulu