Opinto-oppaat 2012–2013
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Julkisen talousjohtamisen opintosuunta

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävien opintojen lisätiedot

Edeltäviksi opinnoiksi määriteltyjä julkisen talousjohtamisen perus- ja aineopintoja ei voi sisällyttää HM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Edeltävien opintojen tulee sisällöltään vastata edelllä esitettyä Tampereen yliopiston kurssilistaa (HALJTA11 tai HALJTA12). Puutteet edeltävissä opinnoissa voi suorittaa "siltaopintoina" tutkinnon aikana.

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 40 op

Opinnot liittyvät maisteriohjelman JHTT-suuntauksen laskentatoimen tai oikeustieteen opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu