Curricula Guides 2014–2015
x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävien opintojen lisätiedot

Edeltävät opinnot riippuvat siitä, suuntautuuko opiskelija yritysjuridiikkaan vai vero-oikeuteen. Edeltävien opintojen tulee sisällöltään vastata edelllä esitettyä Tampereen yliopiston kurssilistaa. Puutteet edeltävissä opinnoissa voi suorittaa "siltaopintoina" tutkinnon aikana.

Lisätiedot

Yritysjuridiikkaan suuntautuvat opiskelijat eivät voi sisällyttää edeltäviksi opinnoiksi määriteltyjä yritysjuridiikan opintoja KTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Yritysjuridiikkaan suuntautuvien valinnaiset opinnot 35 op

Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen laskentatoimen tai vero-oikeuden opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista.


Vero-oikeuteen suuntautuvat opiskelijat eivät voi sisällyttää edeltäviksi opinnoiksi määriteltyjä vero-oikeuden opintoja KTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Vero-oikeuteen suuntautuvien valinnaiset opinnot 35–40 op

Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen laskentatoimen tai yritysjuridiikan opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta

School of Management