Opinto-oppaat 2014–2015
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävien opintojen lisätiedot

Edeltäviksi opinnoiksi määriteltyjä yrityksen laskentatoimen perus- ja aineopintoja ei voi sisällyttää KTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Edeltävien opintojen tulee sisällöltään vastata edelllä esitettyä Tampereen yliopiston kurssilistaa. Puutteet edeltävissä opinnoissa voi suorittaa "siltaopintoina" tutkinnon aikana.

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 40 op

Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen oikeustieteen opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu