Curricula Guides 2013–2014
x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yrityksen laskentatoimen opintosuunta

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävien opintojen lisätiedot

Edeltäviksi opinnoiksi määriteltyjä yrityksen laskentatoimen perus- ja aineopintoja ei voi sisällyttää KTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Edeltävien opintojen tulee sisällöltään vastata edelllä esitettyä Tampereen yliopiston kurssilistaa. Puutteet edeltävissä opinnoissa voi suorittaa "siltaopintoina" tutkinnon aikana.

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 40 op

Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen oikeustieteen opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
School of Management