Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Tiedon määrän jatkuva lisääntyminen ja tiedon uudet hyödyntämistarpeet tekevät tiedon mallintamisesta, organisoinnista, hakemisesta, analysoinnista ja esittämisestä keskeisen kehittämis- ja tutkimuskohteen myös tulevaisuudessa. Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnassa mallintamisen, tietokantojen ja tiedonhaun menetelmät, lähestymistavat ja tekniikat yhdistyvät.

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunta syventää tietämystä ja osaamista tietojärjestelmien sisältämien tietojen mallintamisen, organisoinnin, käsittelyn ja haun alueilla. Valitsemalla sopivat opintojaksot opiskelija voi suuntautua tietokantoihin, tiedonhakuun tai käsitteelliseen mallintamiseen.

Opintosuunta antaa sekä ammatillisia valmiuksia että valmiuksia harjoittaa jatko-opintoja ja tutkimusta näillä alueilla.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

-osaa toimia tietojen mallintamisen alueella
-osaa toimia tietokantojen ja tiedonhaun asiantuntijana tietojärjestelmien suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä

Sisältö

Opintosuunta sisältää laajan valikoiman näihin aiheisiin liittyviä opintojaksoja ja mahdollistaa erilaisten asiantuntijuuksien rakentamista esimerkiksi tietokantoihin, tiedonhakuun, tiedon analysointimenetelmiin tai käsitteelliseen mallintamiseen. Halutessaan opiskelija voi suuntautua yksittäisen aihealueen sijasta johonkin näiden yhdistelmään.

Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:

-Tietokantojen ja tiedonhaun opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Edellytykset

Opintosuuntaan edellytetään seuraavat opinnot:

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tai tietojenkäsittelytieteiden alalta tai soveltuvalta lähialalta

2. Jos seuraavat opinnot eivät sisälly aiempiin opintoihin, ne suoritetaan osana opintosuunnan valinnaisina opintoja:

A. Matemaattisia opintoja
-10 op matemaattisia opintoja, suositellaan esimerkiksi MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä 5 op

B. Tietojenkäsittelytieteiden opintoja
-TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op
-TIETA6 Tietorakenteet 10 op
-TIETA7 Tietokantaohjelmointi 10 op

C. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintoja
-ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op
-ITIA41 Tiedonhaun menetelmät ja kieliteknologia 5 op
-ITIA42 Tiedonhaun kirjatentti 5 op
-ITIA43 Kokeellinen tiedonhaku 5 op

Lisätiedot

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/iti/ennen_2012_aloittaneille.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö