Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Asiakirjahallinnan opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Asiakirjahallinnan opintosuunta tuottaa valmiuksia toimia asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

-tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
-ymmärtää asiakirjahallintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja asiakirjatiedon organisoinnin välineet
-tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
-tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
-pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä informaation hallinnan näkökulmasta
-osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa

Sisältö

Opintosuunnassa perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teorioihin ja tutkimukseen, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämiseen, asiakirjahallinnan merkitykseen yhteiskunnassa ja tietojärjestelmiin tieto- ja asiakirjahallinnon näkökulmasta.

Asiakirjahallinnan opintosuunnan suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:

-Asiakirjahallinnan opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina):

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

2. Yhteensä vähintään 60 op informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Lisätiedot

Asiakirjahallinnan opintosuunnan opintojaksoille voivat osallistua kaikki opiskelijat. Jos opintojaksolle osallistujamäärä on rajoitettu, etusija on opintosuunnan opiskelijoilla.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/iti/ennen_2012_aloittaneille.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö