Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta (FM)

Osaamistavoitteet

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnassa opiskelija voi syventyä haluamaansa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median erikoisalaan. Opintosuunnan suorittaneet työskentelevät erilaisissa suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä mm. kirjastoissa.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
-kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
-kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
-ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
-osaa viestiä tieteellisesti ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen eri foorumeilla
-voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Sisältö

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnan suorittava opiskelija opiskelee 120 opintopisteen laajuisen maisterintutkinnon, jonka rakenne on seuraava:

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Edellytykset

Alemmalle korkeakoulututkinnolle asetettavat vaatimukset (jos tässä kuvatut vaatimukset eivät täyty, tulee vastaavat opinnot suorittaa täydentävinä opintoina):

1. Alempi korkeakoulututkinto, joka on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alalta tai soveltuvalta lähialalta.

2. Yhteensä vähintään 60 op informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Lisätiedot

Etusija tieto- ja asiakirjahallinnon tutkimuksen (ITIS3) opintojaksoille on asiakirjahallinnan opintosuunnan opiskelijoilla. Etusija interaktiivisen median tutkimuksen (ITIS5) opintojaksoille on internet- ja pelitutkimuksen opintosuunnan opiskelijoilla.

Oletko aloittanut opintosi ennen syksyä 2012? Lisätietoja opintojen täydentämisestä ja opinnoissa tapahtuneista muutoksista löytyy tutkinto-ohjelman verkkosivuilta: http://www.uta.fi/sis/iti/ennen_2012_aloittaneille.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta (FM)

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunnan syventävät opinnot 80 op
Pro gradu -opinnot 50 op
ITIS61 Graduseminaari, 10 op
ITIS62 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 30 op
Suoritettava 30 op valinnaisia syventäviä opintoja kokonaisuuksista ITIS1-ITIS7
Informaatiotieteiden yksikkö