Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Bioinformatiikan linja

Osaamistavoitteet

Syvennetään valmiuksia kehittää ja soveltaa bioinformatiikan menetelmiä (erityisesti biologiset tietokannat) bioteknologian alan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Sisältö

Yhdistetään tietojenkäsittelyn ja bioinformatiikan opetusta opintojen alkuvaiheen bioteknologiakoulutukseen.
Vahvuutena on IMT:ssä ja yhteistyökumppaneiden tutkimusyksiköissä harjoitettava alan tutkimustyö.
maisteriohjelmaopiskelijoille tarkoitettuja suoosituksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö
avaa kaikki

Bioinformatiikan linja

Bioinformatiikka 76 op
BIOI4200 Expression Data Analysis, 4 ECTS
BIOI4220 Systems Biology I, 4 ECTS
BIOI4230 Phylogenetics, 4 ECTS
BIOI4240 Structural Bioinformatics, 4 ECTS
BIOI4350 Protein Modelling, 6 ECTS
BIOI4660 Advanced statistics, 4 op
BIKE4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BIKE4031 Pro gradu-tutkielma, 40 op
BIKE4033 Kypsyysnäyte,
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö