Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajalinja

Sisältö

Tutkintoon vaaditut opinnot

Kandidaatin tutkintojen yhteiset opinnot 8 op

Kieli- ja viestintäopinnot 11 op

Pääaineopinnot vähintään 70 op
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pakolliset:
MATEA15A Logiikka 1A
MATEP0 Diskreetti matematiikka
MATEP2A Lineaarialgebra 1A
MATEP2B Lineaarialgebra 1B
MATEA7A Algebra 1
MATEP3 Analyysi 1
MATEP4 Analyysi 2
MATEA12 Kandidaattiseminaari
MATEA3 Kandidaatintutkielma

Vaihtoehtoisia matematiikan aineopintoja siten, että kokonaismäärä on vähintään 70 op. Kyseeseen tulevat mm.
MATEA1 Analyysi 3
MATEA6 Differentiaali- ja differenssiyhtälöt
MATEA11 Graafiteoria
MATEA43 Harjoittelu
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan
MATEA44 Kompleksiluvut
MATEA15B Logiikka 1B
MATEA16 Logiikka 2
TILTA1B Matemaattisen tilastotieteen perusteet (tilastotieteen järjestämä)
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot
MATEA39 Matematiikan historia
MATEP9 Muodolliset kielet
TILTA1A Todennäköisyyslaskenta (tilastotieteen järjestämä)
MATEA28 Topologia

Joidenkin maisterin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittaminen ennen LuK -tutkinnon valmistumista on mahdollista.

Sivuaineopinnot vähintään 2 x 25 op tai 1 x 60 op, 50-60 op
Joko toisen opetettavan aineen opintoja 25 op ja opettajan pedagogiset opinnot (perusopinnot) 25 op tai opettajan pedagogiset opinnot (perus- ja aineopinnot) 60 op.

Vapaasti valittavia opintoja 6-41 op
Vapaasti valittavia opintoja pääaineesta tai muista aineista niin, että opintosuoritusten kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opettajalinja

Matematiikan perusopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
MATEA15A Logiikka 1A, 3 op
MATEA15B Logiikka 1B, 3 op
MATEP9 Muodolliset kielet, 2 op
MATEP2A Lineaarialgebra 1A, 5 op
MATEP3 Analyysi 1, 8 op
Matematiikan perus- ja aineopinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATEA7A Algebra 1, 10 op
MATEP4 Analyysi 2, 8 op
MATEA1 Analyysi 3, 8 op
MATEA11 Graafiteoria, 4–8 op
MATEA43 Harjoittelu, 2–8 op
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan, 5–8 op
MATEA3 Kandidaatintutkielma, 10 op
MATEA44 Kompleksiluvut, 2 op
MATEP2B Lineaarialgebra 1B, 5 op
MATEA16 Logiikka 2, 4–8 op
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot, 1–4 op
MATEA39 Matematiikan historia, 2–4 op
MATEA28 Topologia, 4–8 op
MATEA45 Lukualueet, 5 op
Sivuaineet ja muut opinnot
Sivuaineet ja tutkinnon muut opinnot suoritetaan matematiikan opettajalinjan vaatimusten mukaisesti.
Informaatiotieteiden yksikkö