Opinto-oppaat 2011–2012
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen linja

Sisältö

Tutkintoon vaaditut opinnot

Kandidaatin tutkintojen yhteiset opinnot 8 op

Kieli- ja viestintäopinnot 11 op

Pääaineopinnot vähintään 80 op
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa pakolliset:
MATEA15A Logiikka 1A
MATEP0 Diskreetti matematiikka
MATEP2A Lineaarialgebra 1A
MATEP2B Lineaarialgebra 1B
MATEA7A Algebra 1
MATEP3 Analyysi 1
MATEP4 Analyysi 2
MATEA12 Kandidaattiseminaari
MATEA3 Kandidaatintutkielma

Vaihtoehtoisia matematiikan aineopintoja siten, että kokonaismäärä on vähintään 80 op. Kyseeseen tulevat mm.
MATEA1 Analyysi 3
MATEA6 Differentiaali- ja differenssiyhtälöt
MATEA11 Graafiteoria
MATEA43 Harjoittelu
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan
MATEA44 Kompleksiluvut
MATEA15B Logiikka 1B
MATEA16 Logiikka 2
TILTA1B Matemaattisen tilastotieteen perusteet (tilastotieteen järjestämä)
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot
MATEA39 Matematiikan historia
MATEP9 Muodolliset kielet
TILTA1A Todennäköisyyslaskenta (tilastotieteen järjestämä)
MATEA28 Topologia

Joidenkin maisterin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen suorittaminen ennen LuK -tutkinnon valmistumista on mahdollista.

Sivuaineopinnot vähintään 1 × 60 op tai 2 × 25 op, 50-60 op
Sivuaineopintoja joko yhdestä sivuaineesta vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (perus- ja aineopinnot) tai kahdesta sivuaineesta molemmista vähintään 25 opintopisteen laajuiset opinnot (perusopinnot).

Vapaasti valittavia opintoja 21-31 op
Vapaasti valittavia opintoja pääaineesta tai muista aineista niin, että opintosuoritusten kokonaislaajuus on vähintään 180 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yleinen linja

Matematiikan perusopinnot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
MATEA15A Logiikka 1A, 3 op
MATEA15B Logiikka 1B, 3 op
MATEP9 Muodolliset kielet, 2 op
MATEP2A Lineaarialgebra 1A, 5 op
MATEP3 Analyysi 1, 8 op
Matematiikan perus- ja aineopinnot 60–80 op
Suoritettava 60–80 opintopistettä
MATEA7A Algebra 1, 10 op
MATEP4 Analyysi 2, 8 op
MATEA1 Analyysi 3, 8 op
MATEA11 Graafiteoria, 4–8 op
MATEA43 Harjoittelu, 2–8 op
MATEA20 Johdatus modaalilogiikkaan, 5–8 op
MATEA3 Kandidaatintutkielma, 10 op
MATEA44 Kompleksiluvut, 2 op
MATEP2B Lineaarialgebra 1B, 5 op
MATEA16 Logiikka 2, 4–8 op
MATEA38 Matemaattiset ohjelmistot, 1–4 op
MATEA39 Matematiikan historia, 2–4 op
MATEA28 Topologia, 4–8 op
MATEA45 Lukualueet, 5 op
Sivuaineet ja muut opinnot
Sivuaineet ja tutkinnon muut opinnot suoritetaan matematiikan yleisen linjan vaatimusten mukaisesti.
Informaatiotieteiden yksikkö