Opinto-oppaat 2018–2019
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden koulutusala

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Tohtoriopiskelijan tulee osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan, siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan, kykyä soveltaa oman tutkimusalueen piirissä itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä kykyä luoda itsenäisesti uutta tietoa.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Filosofian tohtorin tutkinto (FT)
Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon tai jolla tiedekunta muuten toteaa olevan suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)
Terveystieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on terveystieteiden maisterin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Lisätiedot

Mahdollisuus suorittaa välitutkintona myös filosofian lisensiaatin tutkinto (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinto (TtL).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta