Opinto-oppaat 2017–2018
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Osaamistavoitteet

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunnan suoritettuaan opiskelija
- osaa eritellä oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
- tuntee koulutuksen hallinnan toimijoita ja niiden välisiä suhteita, ja osaa eritellä koulutuksen hallinnan mekanismeja paikallisella, kansallisella ja ylikansallisella tasolla
- osaa tulkita yhteiskuntien monikulttuuristumisen seuraukset koulutuspoliittiselle päätöksenteolle ja koulutuksen toteuttamiselle
- ymmärtää erilaisten kasvatuskäsitysten ja koulutuspolitiikkojen yhteydet erilaisiin ihmiskäsityksiin

Sisältö

Koulutuspolitiikan ja koulutuksen hallinnan opintosuunta tarjoaa välineitä kasvatuksen ja koulutuksen globaalin toimintaympäristön ja siinä vaikuttavien mekanismien tulkintaan ja niihin vaikuttamiseen. Se valmistaa opiskelijaa monipuolisiin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kasvatusta ja koulutusta ohjaavien rakenteiden tuntemusta, kriittisiä toimintavalmiuksia ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta

Kasvatustieteiden syventävät opinnot 85 op
Suoritettava KASS1, 4 op opintojaksoista KASS2-KASS4, opintosuunnan sisältöopintoja vähintään 20 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Kaikille yhteiset vaihtoehtoiset opintojaksot 4 op
Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi opintojaksoista KASS2-KASS4
Opintosuunnan sisältöopinnot 20 op
Suoritettava opintojakso KASSY1 sekä joko 3 opintojaksoa opintosuunnan valinnaisista opinnoista tai 2 opintojaksoa opintosuunnan vallinnaisista opinnoista ja 1 opintojakso muiden opintosuuntien tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Opintosuunnan valinnaiset opinnot
Suoritettava 2–3 allaolevaa
Suoritettava joko 3 opintojaksoa alla olevista tai 2 opintojaksoa alla olevista ja 1 opintojakso joko muiden opintosuuntien valinnaisista opinnoista tai muiden yksiköiden vaihtoehtoisesta tarjonnasta syventäviin opintoihin.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
Suoritettava joko yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta tai mikäli KASSM2 -jaksojen ryhmissä on tilaa, voi suorittaa myös kaksi KASSM2 -jaksoa
Kasvatustieteiden tiedekunta