Opinto-oppaat 2018–2019
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, KTM

Lisätiedot

Valinnaiset opinnot 35 op

Valinnaisia opintoja ei ole erikseen määritelty, mutta ne voivat liittyä maisteriohjelman HT- ja/tai KHT-suuntauksien opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan kiinnostuksesta sekä suorittamista aikaisemmista opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma, KTM

Pakolliset opinnot 85 op
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 10 op
Menetelmäopinnot 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa opiskelevat suorittavat HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus.
Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma 40 op
Suoritettava yksi allaolevista
Laskentatoimen opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATLAS90 Pro gradu seminaari ja -tutkielma ja yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunnassa opiskelevat suorittavat KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma.
Johtamiskorkeakoulu