Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Luonnontieteellinen koulutusala

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21 §)

Sisältö

Tohtorintutkinto vastaa laajuudeltaan työmäärää, joka on suoritettavissa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa. Tutkinto voidaan suorittaa myös osapäivätoimisesti. Tutkinto koostuu opinnoista, joita on oltava yhteensä 30 opintopistettä, ja väitöskirjatyöstä, 210 opintopistettä.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan yksikkö voi hyväksyä henkilön,

1) joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavan tutkinnon;

3) jolla koulutusyksikkö muuten toteaa olevan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet

Lisätiedot

Mahdollisuus suorittaa välitutkintona myös filosofian lisensiaatin tutkinto (FL).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Luonnontieteellinen koulutusala

Tohtoriopinnot 30– op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
BioMediTech