Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden koulutusala

Osaamistavoitteet

Tohtoriopiskelijan tulee osoittaa syvällistä perehtyneisyyttä omaan tutkimusalaan, siihen liittyviin tieteenaloihin ja yleiseen tieteenteoriaan, kykyä soveltaa oman tutkimusalueen piirissä itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä kykyä luoda itsenäisesti uutta tietoa.

Sisältö

Väitöskirjatutkimus ja sen julkinen puolustaminen sekä tohtoriopinnot.

Edeltävät opinnot

Edeltävien opintojen lisätiedot

Filosofian tohtorin tutkinto (FT)
Filosofian tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon tai joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan tutkinnon tai jolla yksikkö muuten toteaa olevan suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)
Terveystieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on terveystieteiden maisterin tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Lääketieteen yksikkö
avaa kaikki

Terveystieteiden koulutusala

Tohtoriopinnot 30 op
Yleiset tutkijan taidot 6–10 op
Suoritettava 6–10 opintopistettä
Opiskelijan tulee koostaa kuuden opintopisteen vähimmäisopintomäärä niin, että se sisältää tutkimusetiikan kurssin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja/tai viestintään perehdyttävän kurssin. Opiskelija voi valita kurssit alla olevasta listasta tai korvata ne vastaavilla suorituksilla.
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ12 Research Ethics, 1–10 ECTS
TAYJ031 Scientific Communication, 1–10 ECTS
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Academic Writing, 1–10 ECTS
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
Lääketieteen yksikkö