Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunnan maisteriopinnot (FM)

Osaamistavoitteet

Tieto- ja asiakirjahallinnon opintosuunta tuottaa valmiuksia toimia tietohallinnon ja asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
- tuntee tiedon organisoinnin ja kuvailumenetelmien historiallisen kehityksen, peruskäsitteet, teoriat sekä menetelmät
- on perehtynyt verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuurin analysointiin ja kehittämiseen
- tuntee asiakirjahallintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja asiakirjatiedon organisoinnin välineet
- tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
- tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
- pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä informaation hallinnan näkökulmasta
- osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa

Sisältö

Opintosuunnassa perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, tiedon organisoinnin ja kuvailun menetelmiin, organisationaalisen tiedon ja tietämyksen hallintaan ja johtamiseen, informaatiostrategioiden ja -politiikan laatimiseen, tiedon auditointiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teorioihin ja tutkimukseen, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämiseen, asiakirjahallinnan merkitykseen yhteiskunnassa ja tietojärjestelmiin tieto- ja asiakirjahallinnon näkökulmasta.

Lisätiedot

Opintosuunnassa perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnan tehtäviin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin organisaatiokontekstissa, asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmiin, asiakirjatiedon elinkaarisuunnitteluun, arkistotieteen ja asiakirjahallinnon teorioihin ja tutkimukseen, asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja säilyttämiseen, asiakirjahallinnan merkitykseen yhteiskunnassa ja tietojärjestelmiin tieto- ja asiakirjahallinnon näkökulmasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunnan maisteriopinnot (FM)

ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot 40 op
Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 20–40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.
Informaatiotieteiden yksikkö