Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Molekyylibiologian opintosuunta

Osaamistavoitteet

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää syvällisesti biologisia prosesseja molekyylitasolla
-osaa mitata, muokata ja tulkita molekyylitason ilmiöitä
- kykenee toimimaan molekyylibiotieteellisissä tutkimusympäristöissä ja alan asiantuntijatehtävissä

Sisältö

Opintosuunnan opintojaksot koostuvat pakollisesta molekyylibiologian syventävästä opintokokonaisuudesta, jota täydennetään bioteknologiaa, terveyden teknologiaa ja bioinformatiikkaa käsittelevillä valinnaisilla opintojaksoilla. Opetukseen sisältyy sekä laboratorio- että teoriakursseja. Tilastotieteen menetelmien jatkokurssi on osa pakollisia opintoja.

Oppimisessa ja kädentaitojen kehittämisessä hyödynnetään monipuolisesti Kaupin kampuksen tutkimusryhmien erityisosaamista ja niiden kansainvälistä tutkimusympäristöä.

Osa opinnoista, mm. pro gradu -tutkielman kokeellinen osa, voidaan suorittaa ERASMUS- tai muissa ulkomaisissa vaihtoyliopistoissa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Molekyylibiologian opintosuunta

Molekyylibiologian syventävät opinnot 73–75 op
BTK4300 Genes and Genomes, 10 ECTS
BTK4311 Gene Expression, 10 ECTS
BIO4661 Tilastollinen data-analyysi, 3–5 op
BTK4032 Tutkimusprojekti, 8 op
BTK4030 Tutkielmaseminaari, 2 op
BTK4031 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Valinnaiset opinnot 45–47 op
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
Vapaasti valittavia opintoja 0–47 op
Suoritettava 0–47 opintopistettä
Opiskelija valitsee vapaasti opintoja allaolevasta listasta tai tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalta alalta joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.
BTK1080 Koe-eläinkurssi, 5 op
BTK4410 Cancer Biology, 4 op
BTK4320 Proteiiniteknologia, 7 op
BTK4501 Advanced immunology, 3 ECTS
BTK4090 Advanced Microscopy, 3 op
BioMediTech