x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANA3 Kieliharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
RANA3 Kieliharjoittelu 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-pystyy kommunikoimaan ja toimimaan sujuvasti ranskankielisessä ympäristössä
-tuntee kohdemaan tapakulttuuria ja yhteiskuntaa
-tuntee oman ja vieraan kulttuurin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä
-osaa eritellä omaa kokemustaan vieraasta kulttuurista ja kielitaitonsa kehittymistä sekä raportoida niistä kirjallisesti

Sisältö

Kahden kuukauden oleskelu jossakin ranskankielisessä maassa.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
ranskaksi

Opiskelijan on todistettava oleskelleensa jossakin ranskankielisessä maassa sekä laadittava 10-sivuinen ranskankielinen kieliharjoitteluraportti oleskelustaan.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
10-sivuinen kieliharjoitteluraportti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö