x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS20P Auktorisoitu kääntäminen II (ruotsi-suomi) 4 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet, osaa laatia laillisesti pätevän käännöksen ruotsista suomeen, tunnistaa työkieli- ja kulttuuriparikohtaisia käännösongelmia ja osaa ratkaista niitä oheisaineistoja ja apuvälineitä käyttäen.

Sisältö

Suomen- ja ruotsinkieliset asiakirjat, laillisesti pätevien käännösten laatimisperiaatteet ja niiden soveltaminen

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Harjoitustyöt ja näyttökoe

Lisätietoja

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käännösten ja näyttökokeen suorittamista kiitettävällä (4) tasolla. Jos opiskelija ei täytä auktorisoidun kääntämisen vaatimuksia, mutta suorittaa kurssin muuten hyväksyttävästi, hän voi saada suoritusmerkinnän opintojaksokoodilla MVKS54-56.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö