x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA2 Kirjallisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
Vastuutaho
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa sijoittaa yhteyksiinsä erilaisia metodisia lähtökohtia ja käsitteistöä sekä oppii niiden soveltamista ja kriittistä arviointia hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Opiskelija hahmottaa teorioiden, metodien ja aineistojen välistä suhdetta tutkimuksessa, tekstianalyysissa ja tulkinnassa. Opiskelija ymmärtää metodien soveltamismahdollisuuksia ja osaa muokata analyyttistä välineistöä omiin tutkimuksellisiin tarpeisiinsa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjallisuustieteelliseen metodiseen keskusteluun omiin tutkimusintresseihin soveltuvan lähestymistavan muodostamiseksi. Jakso koostuu kahdesta osasta: menetelmät ja käsitteet (3 op) ja menetelmät ja sovellukset (2 op). Ensimmäinen kattaa keskeiset teoriat ja metodit, jälkimmäisessä syvennytään yhteen tai useampaan tutkimussuuntaukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Menetelmät ja käsitteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Harjoitukset. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

Menetelmät ja sovellukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Menetelmät ja käsitteet  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Harjoitukset. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.

Menetelmät ja sovellukset  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Menetelmät ja käsitteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Menetelmät ja sovellukset  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Luennot.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Menetelmät ja käsitteet  Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Menetelmät ja sovellukset  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Osat:
a) menetelmät ja käsitteet (3 op), harjoitukset tai kirjatentti. Tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden on osallistuttava harjoituksiin.
b) menetelmät ja sovellukset (2 op), luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö