x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKS2 Tekstilingvistiikka 5 op
Vastuutaho
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
SAKA5:stä tulee olla suoritettuna ainakin osat Kielioppi II sekä Fraseologia.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
SAKS2 Tekstilingvistiikka 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tekstilingvistiikan keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät. Hän osaa soveltaa niitä analysoidessaan saksankielisiä tekstejä.

Sisältö

Tekstilingvistiikan keskeiset osa-alueet, mm. tekstilajioppi, multimodaalisen tekstin teoriat, tekstin tuottamisen ja tekstin omaksumisen teoriat; keskeiset tutkimusmenetelmät, esim. kontrastiivinen tekstianalyysi, tekstilajianalyysi, multimodaalinen tekstianalyysi, tekstin tuottamisen ja omaksumisen analyysi.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
saksaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
saksaksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitukset, lopputyö (oma tekstianalyysi).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentin kirjallisuus tutkinto-ohjelman verkkosivulla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö