x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS8 Teknisen viestinnän kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä teknisen viestinnän keskeisiä, alan kehittymiseen vaikuttaneita teorioita sekä analysoida ja vertailla erilaisia teoreettisia lähestymistapoja.

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy teknisen viestinnän keskeisiin teoreettisiin näkökulmiin, jotka käsittelevät esimerkiksi retoriikkaa, etiikkaa, valtakysymyksiä sekä tutkimusmenetelmiä ja pedagogisia suuntauksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Kirjatentti

Sähköinen kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
suomeksi tai englanniksi  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö