x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS7 Työharjoittelu 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TECHS7 Työharjoittelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa opintojensa aikana oppimaansa teknisen viestinnän tehtävissä, arvioida yrityksen dokumentaatiota sekä koulutuksensa antamia valmiuksia ja lisäkoulutustarpeita.

Sisältö

Noin kolme kuukautta kestävä palkallinen harjoittelujakso alan yrityksessä tai opiskelijatyönä tehtävä dokumentaatiotoimeksianto.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
englanniksi
Harjoittelusta/toimeksiannosta kirjoitetaan raportti  Essee 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö