x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS3 Tekninen kirjoittaminen (englanti) 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa käytettävyydeltään korkeatasoista dokumentaatiota eri tarkoituksiin englannin kielellä sekä editoida englanninkielistä dokumentaatiota. Lisäksi opiskelija ymmärtää erilaiset kirjoitusperiaatteet, kuten minimalismin ja kontrolloidun kielen (esim. Simplified English -stardardi) ja niiden vaikutukset kirjoittamisprosessiin.

Sisältö

Opintojakson aikana harjoitellaan erilaisten dokumenttityyppien kirjoittamista ja editoimista sekä käydään läpi tekniikan englannin erityispiirteitä ja haasteita, jotka liittyvät vieraalla kielellä kirjoittamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvionti perustuu harjoitustehtäviin.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö