x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS2 Tekninen kirjoittaminen (suomi) 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kohderyhmiä ja tuntee teknisen viestinnän lainsäädäntöä. Opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa sujuvaa ja käytettävyydeltään korkeatasoista teknistä dokumentaatiota suomeksi. Opiskelija osaa soveltaa termi- ja sanastotyön periaatteita organisaation tarpeisiin (esim. terminologisten sanastojen luominen ja ylläpito). Lisäksi opiskelija osaa laatia työelämän vaatimuksia vastaavan ansioluettelon.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi kohderyhmäanalyysimenetelmiä ja alan standardeja ja lainsäädäntöä, analysoidaan suomenkielistä teknistä dokumentaatiota hyödyntäen mm. käytettävyysheuristiikkoja ja tehdään ohjetekstiharjoituksia. Lisäksi esitellään tekniikan kielen erityispiirteet sekä termi- ja sanastotyön pääperiaatteet ja keskustellaan niiden soveltamisesta eri yritys- ja työkaluympäristöissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu harjoitustehtäviin.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö