x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TECHS1 Tekninen viestintä ja informaation suunnittelu 5 op
Vastuutaho
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Vastuuhenkilö
Tytti Suojanen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä teknisen viestinnän kehityslinjat ja alan keskeisimmät tutkimusalueet. Hän tuntee teknisen viestinnän ammatti- ja yrityskentän sekä alan eettiset toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata yleisimmät dokumentointiprosessimallit ja projektinhallinnan perusperiaatteet. Hän osaa myös listata käytettävyyden osatekijät ja käytettävyystutkimuksen eri menetelmiä.

Sisältö

Opintojakson aikana esitellään teknisen viestinnän ammattikuvaa ja kompetensseja, alan keskeisiä tutkimusteemoja, erilaisia dokumentointiprosessimalleja ja projektinhallintaa. Jaksolla tutustutaan käytettävyyteen ja sen teknisen viestinnän sovelluksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopintoihin valituille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot (Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö