x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA21 Opintopassi 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kandidaatinopintojensa aikana oppimaansa tieto- ja taitopohjaa itsenäisiin tehtäviin. Hän ymmärtää yhteyden luokkahuoneopintojen ja itseohjautuvan oppimisen välillä ja tiedostaa yliopiston luonteen yhteiskunnallisena opetus- ja tutkimusyhteisönä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu vierailuluentoihin, väitöstilaisuuksiin tai soveltuviin yliopiston ulkopuolisiin tapahtumiin ja kirjoittaa tapahtumasta ohjeiden mukaisen raportin. Opintopassin ensimmäinen suoritus on voimassa kolme vuotta leimaamisestaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintopassiin kelpaavat opintosuoritukset määritellään tarkemmin tutkinto-ohjelman opintopassiverkkosivulla.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö