x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGA17 Kulttuurisia ja kielellisiä erityiskysymyksiä III 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää sekä osaa tulkita ja analysoida jotain englannin kieleen tai englanninkieliseen yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvää erityiskysymystä. Hän osaa kuvata tämän erityiskysymyksen merkitystä kääntäjän tai tulkin työlle tai soveltaa hankkimiaan tietoja käännös- ja tulkkaustehtävissä.

Sisältö

Kurssi tarjoaa syventävän katsauksen johonkin englannin kieleen tai englanninkieliseen kulttuuriin tai yhteiskuntaan liittyvään teemaan. Opintojakson voi suorittaa joko tutkinto-ohjelman järjestämän kurssin muodossa tai lukemalla aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta ja kirjoittamalla 15-20 sivun laajuisen esseen jostain englannin kieleen tai englanninkieliseen yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvästä teemasta. Esseesuorituksesta neuvotellaan tapauskohtaisesti oman opintosuunnan professorin kanssa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö