x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU10 Muita opintoja 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TRSU10 Muita opintoja 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan jostakin suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Opintojaksoon voi sisällyttää esimerkiksi muissa tutkinto-ohjelmissa, yliopistoissa tai oppilaitoksissa suoritettuja opintoja, jotka liittyvät suomen kieleen, suomalaiseen kulttuuriin tai viestintään.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija esittää opintojakson vastuuopettajalle selvityksen opinnoista, jotka hän haluaa sisällyttää tämän opintojakson yhteyteen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu opintojen laajuuteen ja soveltuvuuteen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö