x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TRSU05 Ammattimainen tekstintarkistus 5 op
Vastuutaho
Käännöstiede (suomi)
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tarkistamaan itsenäisesti alun perin suomeksi kirjoitettuja ja suomennettuja tekstejä. Hän tunnistaa tekstistä muokkaamista vaativat kohdat sekä pystyy perustelemaan ratkaisunsa asianmukaisia termejä käyttäen ja antamaan kirjoittajille asiantuntijapalautetta.

Sisältö

Opintojakson ensimmäisessä osassa tutustutaan tekstintarkistuksen käytäntöihin ja apuvälineisiin sekä tehdään tekstintarkistukseen liittyviä harjoituksia opettajan laatiman kurssimateriaalin pohjalta. Toisessa osassa tarkistetaan itsenäisesti todellisten toimeksiantojen pohjalta laajahkoja suomenkielisiä tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kielioppaat ja valikoima Kielikellon artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö