x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP6 Varhaismodernin Britannian kirjallisuus ja yhteiskunta 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea varhaismodernin aikakauden kaunokirjallisia tekstejä niiden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia taustoja vasten. Opiskelija ymmärtää, kuinka tekstit ovat rakentaneet ja tuottaneet kuvaa tuon ajan Britanniasta, ja tämän lisäksi hän tiedostaa, miten menneen aikakauden tekstit ovat yhä ajankohtaisia nykyään.

Sisältö

Kurssi johdattaa varhaismodernin aikakauden englanninkieliseen kirjallisuuteen, ja sillä tarkastellaan, kuinka kaunokirjalliset tekstit peilaavat aikansa maailmankuvaa ja vaikuttavat sen kehitykseen. Kurssilla luetaan tekstejä keskiajalta valistuksen aikakauteen saakka ja tutkitaan englanninkielisen kirjallisuuden kehittymistä historiallisesti, kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti. Kurssilla myös esitellään ajan tyypilliset kaunokirjalliset lajit.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Greenblatt, S. (ed). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö