x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP5 Kielitiede I: Johdatus peruskäsitteisiin 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata englannin perusrakenteet äänteiden, morfeemien ja syntaksin tasolla. Opiskelija osaa analysoida käytännön kielinäytteiden sisältämiä foneemeja, morfeemeja ja syntaktisia rakenteita. Opiskelija osaa eritellä sanojen erityyppisiä merkityksiä, niihin vaikuttavia tekijöitä ja sanojen välisiä merkityssuhteita.

Sisältö

Opiskelija tutustuu fonologian, morfologian, syntaksin ja semantiikan peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen englannin kieleen käytännön harjoitusten kautta. Kurssilla opiskelija kirjoittaa esseen sovitusta aiheesta kiinnittäen huomiota sekä annettuun lähdekirjallisuuteen että tarkasteltavan kielellisen ilmiön esiintymiseen annetussa tutkimusmateriaalissa.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö