x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP9 Kääntäjän kulttuuriset kompetenssit 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• Tunnistaa, kuvata ja eritellä pohjoisamerikkalaiseen ja brittiläiseen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä.
• Pohtia syvällisesti omaa kulttuuriaan.
• Tunnistaa mahdollisia kulttuurien välisiä sudenkuoppia.
• Kyseenalaistaa ja analysoida kulttuurisia stereotyyppejä.

Sisältö

Luennot, joilla esitellään brittiläiseen ja pohjoisamerikkalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja, sekä harjoitusosuus, jossa opiskelijat luentojen perusteella analysoivat brittiläisen ja amerikkalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan piirteitä.

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö