x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGP8 Englanninkieliset viestintätaidot 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakollinen edeltävä: Opintojakson ENGP3 osasuoritus Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen.

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää ja jalostaa tieteelliseen työskentelyyn sopivia kysymyksiä ja kirjoittaa näistä kysymyksistä tieteellisestä näkökulmasta. Hän osaa myös hyödyntää tärkeimpiä tieteellisen kirjoittamisen menetelmiä: näitä ovat esimerkiksi rakentavan kritiikin antaminen ja vastaanottaminen, tieteelliseen kirjoittamiseen sopiva lainaaminen, lähteiden integroiminen ja valmiin tekstin perusteellinen muokkaaminen.

Sisältö

Opiskelija soveltaa Johdatus tieteelliseen kirjoittamiseen -kurssilla opittuja taitoja itsenäisiin kirjoitusprojekteihin. Hän pohtii eri näkökulmia, kehittää omaa ajatteluaan ja muotoilee tieteellisiä argumentteja, kirjoittaa tekstien luonnoksia, lukee muiden opiskelijoiden tekstejä ja työstää omaa tekstiään sekä tuottaa opintojakson lopputyönä akateemisen esseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tieteellisen kirjoittamisen harjoituskurssi  Osallistuminen opetukseen  3 op
englanniksi
Puhevalmius  Osallistuminen opetukseen  2 op
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö